Cultuur- en theaterkerk Het Mammemahuis

Deel ons verhaal.

Steun onze crowdfunding en bouw mee aan dit theater.

https://www.voordekunst.nl/projecten/11545-theater-het-mammemahuis-1

Ontmoetingsplek in het Friese Landschap.

Voor theater, muziek, huwelijken, exposities, lezingen en presentaties.

 

 Mammema State in Jellum in 1723

 

Blootgelegde grafzerken van Jonker Sicke en familie.

Historie

 

Het Mammemahuis nu

Faciliteiten

In het Mammemahuis is er ruimte voor ongeveer 50 gasten.

Bouw mee aan het Mammemahuis!

Steun het Mammemahuis en de activiteiten. Als vriend heeft u voorrang bij het reserveren voor concerten, lezingen en theatervoorstellingen.

Met uw gift realiseren wij dat de kerk behouden blijft en een passende functie krijgt. Uw gift is welkom op banknummer:

NL37 RABO 0360636853 t.n.v. St. Mammemahuis.

(Bedrijfs)sponsoren kunnen de stichting steunen voor € 1548,- per jaar. Deze krijgen een vermelding in Het Mammemahuis en worden met logo vermeld op deze website.

Handtekening Jonker Sicke