St. Mammemahuis & Werkgroep

Deel ons verhaal.

De stichting houdt de geschiedenis levend rondom Jonker Sicke van Dekema en geeft invulling aan de kerk als culturele ontmoetingsplek.

In juli 2020 werd de stichting officieel in het leven geroepen. De stichting zorgt voor de kaders, waarin de werkgroep functioneert die de dagelijkse gang van zaken op zich neemt.

Kvk nr: 78647339. RSIN: 8614.82.323

BANK: NL37 RABO 0360636853, t.n.v. St. Mammemahuis

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen financiële bijdrage voor hun inzet. Het bestuur schrijft fondsen aan om de doelstellingen van de stichting te realiseren en het Mammemahuis te behouden. De penningmeester beheert de kas en en de andere bestuursleden controleren de geldstromen van de stichting. De stichting werkt samen met Stichting De vier Pelikanen in Leeuwarden t.b.v. de programmering van het theater.

Voorzitter – Dhr. Drs. N. Speelman:

Een leegstaande kerk, een eetgelegenheid met de naam van Jonker Sikke en verhalen over een stins met de naam ‘Mammemastate’, in het dorp Jellum, maakte mij nieuwsgierig. Het is voor mij een uitdaging om er samen met anderen een unieke bestemming aan te geven. Een bestemming waardoor Jellum/Bears nog meer op de Friese en nationale, toeristische en culturele kaart wordt gezet. Steeds weer worden onder de grond van deze kerk allerlei cultuurhistorische interessante zaken gevonden, met ieder een eigen verhaal. Met mijn achtergrond, als sociaalgeograaf ben ik actief betrokken geweest bij het doen van onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de ontwikkeling regionaal en lokaal toerisme en recreatie in de Friese regio. Daardoor hoop ik ook een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het Mammemahuis. Jonker Sicke leeft weer!

Penningmeester – André Buwalda:

Mijn naam is André A. Buwalda, afkomstig uit Schettens. In het dagelijks leven financieel manager bij Sijperda Verhuur, maar daarnaast actief met historisch- en genealogisch onderzoek.
De laatste jaren vooral met de Friese officieren, door de ontdekking van de helm en grafkelder van kolonel Schelte van Aysma in de kerk van Schettens.
Omdat het altijd om interessante verhalen gaat, was de link met de kerk van Jellum snel gemaakt.

Medewerker werkgroep programmering – Dhr. J.L.C.D van Ravesteijn:

Ik werd benaderd om als theatermaker en geschiedenisliefhebber mee te denken in bouwen van het Mammamahuis. Mammema zei mij niets. En achteraf is dat verbazingwekkend, omdat de historie van deze plek uniek is, dankzij de sympathieke Jonker Sicke. Al snel borrelden ideeën op en dat benadrukte mijn enthousiasme. Midden in een wondermooi Fries landschap verrijst een theater met ongekend veel mogelijkheden. Dankzij de man die er 400 jaar geleden woonde en stierf.

Mederwerker Werkgroep logistiek – Mevr. M. Speelman:

Sinds oktober 2020 ben ik trotse inwoner van het mooie dorp Jellum en kijk ik vanuit mijn woning, direct uit op het kerkje van Jellum; thans het Mammemahuis. Aangestoken door het enthousiasme van mijn vader, ben ik begin dit jaar toegetreden tot de werkgroep. Inmiddels ben ik 25 jaar werkzaam als therapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het creatief meedenken om een kerkje een nieuw leven in te blazen vergt een totaal andere inspanning. Het is reuzeleuk dit samen met mijn vader te doen. Het is een eer mee te mogen denken met het organiseren van activiteiten en evenementen, ter behoud van het Mammemahuis, maar ook ter bevordering van de levendigheid van ons dorp!

Bestuurslid – Dhr. Drs. E. Kramer:

Ik volgde de HBS te Winschoten. Studeerde Geografie en Prehistorie aan de RUG, met specialisatie Paleolithicum. Vanaf 1980 was ik archeoloog/conservator bij het Fries Museum te Leeuwarden en later als hoofd collecties. Mijn handen hebben in de grond gewroet in terpen en in oude binnensteden. En nu mag ik helpen de historie weer tastbaar te maken van Jonker Sicke en Jellum. Het zit in mijn bloed dus dit moet!

Het Mammemahuis als leerhuis

De voormalige functie van het kerkgebouw komt zoveel mogelijk terug in het Mammemahuis. Als leerhuis en beleefhuis die ten dienste staat van de lokale en regionale gemeenschap.

Het leerhuis speelt in op actuele, maatschappelijke vraagstukken. Zoals de leefbaarheid van samenlevingen. Het Mammemahuis biedt plaats aan een continue leerkring en richt zich met name op “yeps”; Young Eldery People en de regio.

Het Mammemahuis als beleefhuis

Het gebouw geeft ruimte aan recreatieve en culturele activiteiten voor de bewoners van Jellum/Bears en omgeving. Een bijzonder theater in het Friese landschap met een rijke historie.

In het voorjaar van 2022 wordt de grafkelder met het nodige ceremonieel ingewijd. Jonker Dr. Sicke van Dekema staat hierin centraal. Hij wordt weer verwelkomd als inwoner van Jellum.

Er wordt nauw samengewerkt met Stichting De vier Pelikanen uit Leeuwarden. Deze stichting legt de accenten op de combinatie van cultuur(educatie) en historie.