Mammemahuis

Leer- & Beleefhuis

In een bijzonder mooi Fries landschap

Mammemahuis - Bouw mee!
Mammemahuis - Bouw mee!
Mammemahuis - Bouw mee!
Mammemahuis - Bouw mee!
Mammemahuis - Bouw mee!
Mammemahuis - Bouw mee!
Mammemahuis - Bouw mee!
Mammemahuis - Bouw mee!

Bouw mee!

De kerk van Jellum heeft dankzij Jonker Sicke van Dekema een bijzondere historie. De kerk stond al een tijd leeg. Om verpaupering tegen te gaan en het dorp vitaal te houden, heeft Stichting Mammemahuis een plan gemaakt om de kerk te hervormen tot cultuurtempel.

Een theater, midden in het Friese landschap, met rust en ruimte. Om te beleven en te leren.

Om dit te realiseren is veel geld nodig. De kerk is al op veel punten opgeknapt en aangepast; Het binnenklimaat, ventilatie, toiletten, water, geluid en theaterlicht, vloeren. Maar ook het museale en monumentale deel: De grafkelder, nieuwe kisten, wapenborden, educatiemateriaal, de grafstenen. Een tijdrovende en kostbare klus.

Op 25 maart 2022 is het Mammemahuis officieel geopend door Burgemeester Sybrand Buma en zijn de deuren geopend om het publiek het resultaat te tonen.

Wilt u een financiele bijdrage leveren aan de stichting instandhouding Mammemahuis? U steunt dit project door een bijdrage over te maken op banknummer:

BANK: NL37 RABO 0360636853 T.n.v. Stichting instandhouding Mammemahuis.

Alvast hartelijk dank!


Bouw mee!