Mammemahuis

Leer- & Beleefhuis

In een bijzonder mooi Fries landschap

Mammemahuis - Stichting & werkgroep
Mammemahuis - Stichting & werkgroep
Mammemahuis - Stichting & werkgroep
Mammemahuis - Stichting & werkgroep
Mammemahuis - Stichting & werkgroep
Mammemahuis - Stichting & werkgroep
Mammemahuis - Stichting & werkgroep
Mammemahuis - Stichting & werkgroep

Stichting & werkgroep

De stichting houdt de geschiedenis rondom Jonker Sicke van Dekema levend en geeft invulling aan de kerk als culturele ontmoetingsplek. 

In juli 2020 werd de stichting officieel in het leven geroepen. De stichting zorgt voor de kaders, waarin de werkgroep functioneert die de dagelijkse gang van zaken op zich neemt. De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen financiële bijdrage voor hun inzet. Het bestuur schrijft fondsen aan om de doelstellingen van de stichting te realiseren en het Mammemahuis te behouden. De penningmeester beheert de kas en en de andere bestuursleden controleren de geldstromen van de stichting. De stichting werkt samen met eetcafe Jonker Sikke t.b.v. catering en verhuur en Van Ravesteijn Theater & Events t.b.v. de programmering van het theater.

Download de statuten