Mammemahuis

Leer- & Beleefhuis

In een bijzonder mooi Fries landschap

Mammemahuis - Sarcofaagdeksel
Mammemahuis - Sarcofaagdeksel
Mammemahuis - Sarcofaagdeksel
Mammemahuis - Sarcofaagdeksel
Mammemahuis - Sarcofaagdeksel
Mammemahuis - Sarcofaagdeksel
Mammemahuis - Sarcofaagdeksel
Mammemahuis - Sarcofaagdeksel

Sarcofaagdeksel

De sarcofaagdeksel werd in februari 2021, welliswaar beschadigd, opgegraven bij de aanleg van de waterleiding. Het object is professioneel gerestaureerd door Ben Seldenrijk en heeft een plaats gekregen in de hal van het Mammemahuis. In de kerk van Bears is jaren geleden een soort gelijke priesterzerk aangetroffen, die dateert uit 1476, twee jaar later dus. Sommige passages van de randtekst zijn grotendeels afgesleten, vermoedelijk na hergebruik als vloerbestrating in het gangpad van een van de twee latere herbouwde kerken wegens brand.

Tekst op de sarcofaagdeksel:

1. INT JEAR ONS HEREN

In het jaar onzes Here

2. MCCCCLXXIV DO STERF HET PETER PASTOR

1474, toen stierf hier Peter Pastoor

3. OP SINTE M

Op Sint M. 

4. AIRI UNANCIACIO DACH BED VOER DIE SIL

Arie Anunciacio dag, bid voor de ziel

Verklarende tekst:

Annunciation dag is de dag van de aankondiging, ook wel van de Mariaboodschap genoemd. Hier krijgt Maria de boodschap van de engel Gabriel dat ze in verwachting is van Jezus. Deze dag was op 25 maart, negen maanden later is het 25 december, Eerste Kerstdag, de geboortedag van Jezus Christus. Hiermee is de sterfdag van Pastoor Peter, te bepalen op 25 maart 1474.

Dominee Ernest Viglius geeft in 1778 een zorgvuldige beschrijving van het interieur van de kerk van Jellum Daarin geeft hij aan ook een kleine rode grafsteen uit 1474 te hebben gezien, op de kerkvloer ter hoogte van het orgel. Hierop kan hij het jaartal lezen en de woorden ‘Peter Lasco’. Nader onderzoek van de Friese Grafschriften-commissie geeft aan dat dit Peter Lasco moet zijn.  


Sarcofaagdeksel Sarcofaagdeksel
Sarcofaagdeksel
Sarcofaagdeksel
Sarcofaagdeksel
Sarcofaagdeksel Leeuwarder Courant 1-12-2021